درباره ما

به نام خداوند جان و خرد
این شرکت یک مجموعه با سرمایه بخش خصوصی است که با بهره گرفتن از دانش کارشناسان متخصص و تجهیزات به روز صنعت تبلیغات، تلاش آن را دارد با ارائه ایده ها و طرح های نوین، گام موثری را در جلب رضایت کارفرمایان بردارد.چاپ شادنقش تاکنون افتخار همکاری با بسیاری از شرکت های مختلف را داشته و توانسته با ارائه آثار مناسب نظر مساعد کارفرمایان را فراهم نماید و بر تداوم همکاری خود با آنها استمرار بخشد. این تداوم همکاری برای این مجموعه بزرگترین افتخار و سرمایه محسوب شده و همیشه تلاش آن را داشته با ارائه خدمات با کیفیت، به این اعتماد پاسخ مناسب دهد تا نهایت رضایت مندی کارفرمایان فراهم شود.

معرفی چاپ شادنقش

مجموعه فعالیت های ما در دپارتمان های گرافیک، لیتوگرافی و چاپ، خدمات پس از چاپ طبقه بندی شده و شرح فعالیت هر دپارتمان مجزا بر شمرده شده است.
چشم انداز شرکت در کوتاه مدت به منظور گسترش و توسعه دایره فعالیت ها، حضور در مناقصات دولتی و دربلند مدت تبدیل شدن به یک چاپخانه در کلاس بین المللی است.