چاپ ساک دستی

ساک دستی، بیلبورد تبلیغاتی

ساک دستی یک نوع بسته بندی است و مراحل تولید آن مثل انواع بسته بندی، برعکس پروژه های چاپی دیگر است، مراحل کارهای چاپی به این گونه است که از طراحی شروع شده به لیتوگرافی می رود، چاپ می شود و در آخر به مرحله صحافی و خدمات تکمیلی می رود.
اما بسته بندی عکس این روند را می گذارند و در اصل باید از آخر به اول رفت . در نخست باید بدانیم چه محصولی یا مقداری قرار است داخل ساک دستی قرار بگیرد.
ما د تمامی ابعاد ساک دستی قالب های مخصوص آن سایز را از قبل آماده داریم و به این صورت طراح فقط کافیست بر اساس شکل قالب طراحی کند که به سرعت به اتمام پروژه کمک می کند.
این مجموعه تا کنون اقدام به طراحی و تولید بیش از ۷۵۰ مدل ساک دستی در ابعاد گوناگون نموده است و بزرگترین ساک دستی کاغذی تولید شده در ایران در این مجموعه انجام و به تولید رسیده است.